Πρακτική Άσκηση – Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΙΣ η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής και λαμβάνει βαθμολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (7η περίοδος).

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.