Πρωτοετείς: Πρόγραμμα εβδομάδας προσαρμογής

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη, 6-10-2020, έως την Παρασκευή, 9-10-2020, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο της εβδομάδας προσαρμογής.

Το πρόγραμμα προσαρμογής έχει σκοπό την εξοικείωση των νέων φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά* και προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020: 14:00 Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγητή Νικόλαο Τζιφάκη.
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020:
17:00 Ενημέρωση για τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, της αίθουσας Η/Υ του Τμήματος και των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020:

 

10:00 Εξοικείωση με τις διοικητικές διαδικασίες της Γραμματείας από μέλη του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
11:00 Ενημέρωση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης από στελέχη του τμήματος  Βιβλιοθήκης.
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020: 10:00 Συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους του Συλλόγου Φοιτητών και του Συλλόγου Αποφοίτων.

*Για τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές ενημερώσεις, θα λάβετε σχετικό σύνδεσμο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική σας εγγραφή.

Η συμμετοχή σας κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ακαδημαϊκή πορεία σας στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νικόλαος Τζιφάκης