ΙΚΥ :: Υποτροφίες Επίδοσης και Βραβεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Αφορά τις επιδόσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και τους εισαχθέντες το 2012.

Περισσότερες πληροφορίες γαι το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τον κατάλογο των υποψηφίων.

(► Σε μορφή PDF ◄)