ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ατοδιοίκηση” (τμήμα Κομοτηνής): Αποτελέσματα επιτυχόντων 2020-21

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων
Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
και διαδικασία εγγραφής
(τμήμα Κομοτηνής)

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1 ΤΠΑΑ28/23-9-20 87
2 ΤΠΑΑ144/31-8-20 82
3 ΤΠΑΑ4/8-9-20 80
4 ΤΠΑΑ7/10-9-20 79
5 ΤΠΑΑ138/24-8-20 79
6 ΤΠΑΑ8/10-9-20 78
7 ΤΠΑΑ21/21-9-20 77
8 ΤΠΑΑ24/21-9-20 77
9 ΤΠΑΑ15/15-9-20 76
10 ΤΠΑΑ22/21-9-20 76
11 ΤΠΑΑ16/15-9-20 76
12 ΤΠΑΑ17/15-9-20 76
13 ΤΠΑΑ29/23-9-20 76
14 ΤΠΑΑ 19/17-9-20 75
15 ΤΠΑΑ5/9-9-20 75
16 ΤΠΑΑ136/24-8-20 74
17 ΤΠΑΑ137/24-8-20 74
18 ΤΠΑΑ6/9-9-20 73
19 ΤΠΑΑ14/14-9-20 73
20 ΤΠΑΑ141/24-8-20 73
21 ΤΠΑΑ3/8-9-20 72
22 ΤΠΑΑ30/23-9-20 72
23 ΤΠΑΑ143/31-8-20 71
24 ΤΠΑΑ10/10-9-20 71
25 ΤΠΑΑ18/15-9-20 70
26 ΤΠΑΑ25/21-9-20 70
27 ΤΠΑΑ140/24-8-20 70
28 ΤΠΑΑ12/11-9-20 70
29 ΤΠΑΑ26/23-9-20 69
30 ΤΠΑΑ20/21-9-20 63
31 ΤΠΑΑ139/24-8-20 61

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020, έως την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α ή Β, με ταχυδρομείο ή courier, στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Τετάρτη, 14/10/2020.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
  5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/3-7-2020).

 

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ.

 

 

 

Κόρινθος, 7 Οκτωβρίου 2020

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ