Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

(Η ανακοίνωση ισχύει ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ. Η ενημέρωσή τους για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 9/10/2020 έως 22/10/2020 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οφείλουν να τα ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Πέμπτη, 22/10/2020, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της Συνέλευσης για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2020-21 (τελ. ενημέρωση: 9/10/2020).

Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2013-14 και ύστερα με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει έως και το 2020-21, είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2013-14 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Α εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Γ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών τους.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ε εξάμηνο, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ, και στη συνέχεια επιλέγουν 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) και 3 από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο μαθήματα «ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή:
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη».
  – Για να δηλωθεί το μάθημα «Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Διεθνείς Σχέσεις».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ εξάμηνο, δηλώνουν 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) και 3 από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο μαθήματα «ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου σπουδών τους (υποχρεωτικά (Υ), κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (ΕΚ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).

Επι πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται στο 5ο ή μεγαλύτερο έτος):

Μαθήματα που δηλώνονται:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ), κατεύθυνσης κατ επιλογή (ΕΚ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο ή 7ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ), μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης (ΥΕ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης (ΥΕ) χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 10ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης (ΥΕ) χειμερινού εξαμήνου και μέχρι 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) χειμερινού εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 11ο έτος σπουδών ή μεγαλύτερο, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (Υ) και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής (Ε) χειμερινού εξαμήνου.

Διπλή Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα διενεργείται διπλή εξεταστική για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία είναι ίση με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Οι δηλώσεις για τη διπλή εξεταστική γίνονται παράλληλα με τις δηλώσεις του τρέχοντος εξαμήνου, από 9-22/10/2020.