Πρωτοετείς: Ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των πρωτοετών φοιτητών/τριών ολοκληρώθηκε και από σήμερα, 12/10/20, οι πρωτοετείς μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό.

Βήματα που πρέπει να κάνουν οι πρωτοετείς:

  1. Μετάβαση στη σελίδα studentaccount.uop.gr για οδηγίες ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού.
  2. Μετάβαση στη σελίδα uregister.uop.gr για να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό.

Για θέματα λειτουργίας του ιδρυματικού λογαριασμού οι φοιτητές/τριες θα πρεπει να μπαίνουν στον σύνδεσμο https://studentaccount.uop.gr/request, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στη Τεχνική Υποστήριξη

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – «Πάσο» http://academicid.minedu.gov.gr
  2. Διαδικτυακή πλατφόρμα e–class https://eclass.uop.gr/
  3. Υπηρεσία StudentWeb https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/
  4. Λογαριασμός e–mail (πληροφορίες εδώ)
  5. στις υπηρεσίες που αναγράφονται στον Οδηγό Φοιτητών (εδώ) και
  6. σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σας ζητηθούν για πρόσβαση τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.