Σύνδεσμοι μαθημάτων 13-16 Οκτωβρίου 2020

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορούν οι φοιτητές να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (Κουτσούκης Ν.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/webappng/sites/pedis/meeting/download/ebf5b71d036a4b0b934f292366700464?siteurl=pedis&MTID=m0e7aee798f576c531bf25f7e026870bc

Στρατηγικές Σπουδές (Φακιολάς Ε.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mc6b95cae840c048607b815270189cb94
Meeting number: 137 192 1078, Password: Zym6TPkaN57

Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (Πλυμάκης Ι.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mcd81e699b715fc5a901d16ab24d50a18

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι (Ρόντου Μ., Κουτσούκης Ν.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/webappng/sites/pedis/meeting/download/0631a21cce97aac6d55e8adfb56d54de

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών (Πετρόπουλος Σ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mdeaf5c10b5d8f2b94e3a5f85ef9193b4

Studies on Political Studies (Ροζάκης Δ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m741f85d0e8a2289d1777f3a56f6bc78b

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική (Τζιφάκης Ν.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m8f1bce9b7935421d7392cca3359e760c
αν χρειαστεί password: 3CRfEQmBh32.

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (Πετρόπουλος Σ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mc19bc29a165ff0f24c815f5ffdb2d998

Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923 (Κλάψης Α.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m1cdeaa822011d0619979517beaf7fc16

Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις (Κονιόρδος Σ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/webappng/sites/pedis/meeting/download/e2647d8101bc00623a0d1dd04c4375d1 

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία (Μπότσιου Κ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m85cdb82a521e22a076694ca694b94db0

Πολιτική Φιλοσοφία (Ροζάκης Δ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m7737e71c3a0701b8eefa9de06f8756e7

Παγκόσμιες Διασπορές (Λαλαγιάννη Β.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m09e1dbd3c5a4c86a25b555085b97dfbf

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις (Ελευθεριάδου Μ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=me380ef05faa45b417ad46f04f2e16cbf

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον (Οικονόμου Γ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m1f97136c8c355f5ba9a0de9705326df5

Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες (Γαλάνη Μ.Ε.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/webappng/sites/pedis/meeting/download/6bb1180b3434498b8efdc6a6c3e43513?siteurl=pedis&MTID=m35c446eae6fbf8bf956b5b354c234818

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Εισαγωγή στο Δίκαιο (Φεφές Μ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://meet.lync.com/uopel-office365/ptsiotakis/S647XG31

Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ (Πλυμάκης Ι)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m35e5180ce55ccd36fc421fcef1c7830b

Έθνη και Εθνικισμός (Ρούσσος Σ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mdc0acd6e4711dee585028dbf7ac9039f

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (Βανδώρος Σ.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mfb1d8923d8c3e588d8777b2e3ab1c111
Αν χρειαστεί password: EsmZCtfP763

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Το Φεμινιστικό Κίνημα (Λαλαγιάννη Β.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m0829f2000d20f22bc8d379dc9d7e34d5

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Παπαδημητρίου Π.)
Σύνδεσμος μαθήματος:https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=meba9b7e8629e13757a4bcb902761f6f6

Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας (Ροζάκης Δ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=md37e540c590edb182bf61f3403b941fa

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Διεθνές Δίκαιο (Τσιλιώτης Χ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m8c406d9949ebb2732b71a5148b994fc9

Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία (Μανώλη Π.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=md2afa99f192e2377a1869b3d2835b91e

Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ (Παπάζογλου Μ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m22aaca310865ddca6ddbbf13950c79a4

Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια (Ελευθεριάδου Μ.)
Σύνδεσμος μαθήματος: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m831b185d071d04a2d9c9ba04b80c03da