Προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτημάτων

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών:

Α/Α ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
(Ευρώ/ανά μήνα)
1 ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 10 200
2 ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 10 200
3 Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 1 200
4 ΕΠΑΜ. ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 250
5 ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 6 300
6 ΑΓ. ΖΑΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 2 180
7 ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 8 150 για μαθητές

200 για φοιτητές

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.