Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Erasmus+ και Erasmus Placement 2020-2021

Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση της Επιτροπής Erasmus για τους φοιτητές του τμήματος, στην οποία θα συμμετάσχουν και φοιτητές Erasmus προηγουμένων ετών μεταφέροντας τις εμπειρίες τους.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον παρακάτω συνδέσμο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 13:00μμ

Σύνδεσμός webex : https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=m1ff352712810ccfc0a2a4824474fa6ac