Αναστολή λειτουργίας της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Παραρτημάτων της

Με  βάση την εκδοθείσα ΚΥΑ 69863/2020, ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4829/02-11- 2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» η ΒΙΚΕΠ και τα Παραρτήματά της  θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό μέχρι νεοτέρας.

Δεν πραγματοποιείται καμία συναλλαγή με το κοινό, ούτε υπό το καθεστώς των προγραμματισμών ραντεβού.

Ως εκ τούτου οι ημερομηνίες επιστροφής των βιβλίων μετατίθενται αντιστοίχως.