Φοιτητές ΠΕΔιΣ :: Δωρεάν εκτύπωση από την Αίθουσα Η/Υ

Από τους σταθμούς εργασίας στην αίθουσα Α2 (Αίθουσα Η/Υ) υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εκτύπωσης στο πολυμηχάνημα Xerox 4150 που βρίσκεται στο διάδρομο.

Το όριο για κάθε χρήστη είναι έως και είκοσι (20x) σελίδες A4 μηνιαίως.

Δείτε τον οδηγό εκτύπωσης (► Μορφή PDF ◄)

Περισσότεροι οδηγοί και χρήσιμα έντυπα.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δοκιμαστικά και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.