Ανακοίνωση για την ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΕΔΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω COVID-19 δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακού προγράμματος, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικού προγράμματος) που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το πτυχίο τους από τη Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μετά το πέρας της 27ης Ιανουαρίου 2021.

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Α. Να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email έως την Πέμπτη, 10/12/2020, τα εξής:

  1. συμπληρωμένη την Αίτηση Λήψης Πτυχίου (διατίθεται εδώ)
  2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διατίθεται εδώ)
  4. Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στα αντίστοιχα email, ως εξής:

  • pedis@uop.gr (για προπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες)
  • pms-pedis@uop.gr (για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»)
  • pms-med@uop.gr (για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»)
  • pms-ppsa@uop.gr (για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»)

Β. Επιπλέον, να καταθέσουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, έως και τη Δευτέρα, 14/12/2020, τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο* (Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/)
  2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Γ. Να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου  https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el.
Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 96126).

Το πτυχίο και τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά τις 27 Ιανουαρίου 2021 (θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία).

*Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.