Σημαντικό :: Εκκαθάριση Λογαριασμών Χρηστών (Απόφοιτοι και Διαγραφέντες Φοιτητές)

Από τη Δ/νση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Την Παρασκευή, 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των λογαριασμών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει ή που έχουν διαγραφεί από τα Τμήματα και τα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε κάθε υπό διαγραφή λογαριασμό έχει σταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Για τις περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν έχει φτάσει στους χρήστες λόγω πληρότητας ή αδράνειας του γραμματοκιβωτίου τους, ο έλεγχος για το αν ένας λογαριασμός έχει σημειωθεί για διαγραφή μπορεί να διενεργηθεί μέσω της σελίδας

https://www.uop.gr/deletion