Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών της υπηρεσίας. Το υλικό απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων, ανάλογα με το επίπεδο των υφιστάμενων γνώσεών τους. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση και δυναμική, καθώς οι θεματικές ενότητες διαρκώς εμπλουτίζονται, καλύπτοντας ολοένα μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών αναγκών.

Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στην ενότητα “Χρήσιμοι Σύνδεσμοι” – “Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών” που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΠΕΔΙΣ.