Σημαντικό :: Τροποποιημένες καταστάσεις δικαιούχων δωρεάν σίτισης 2013-2014

Από το τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας διαβιβάζει την υπ’αριθμ 2133/13-3-2014 Ανακοίνωση σχετικά με τις τροποποιήσεις στις ονομαστικές καταστάσεις σίτισης και και παρακαλεί για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης σας ενημερώνει ότι θα αναρτηθεί και στον κεντρικό ιστοτοπο του ΠΑΠΕΛ στο πεδίο Φοιτητές.

Το κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή PDF.

Οι τροποποιήσεις ισχύουν από 14 Μαρτίου 2014.