Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης (εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2020-21)

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης στη σελίδα https://gdpr-form.uop.gr/ εξέπνευσε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου, οι φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης) υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την έντυπη δήλωση που είναι διαθέσιμη εδώ, σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα ή επιτηρητή του κάθε μαθήματος. Η αποστολή της έντυπης δήλωσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την έναρξη εξέτασης του κάθε μαθήματος είτε στον διδάσκοντα του μαθήματος είτε στον επιτηρητή (για τα μαθήματα που εξετάζονται με τον τρόπο Β).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος.