Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης Erasmus+ και Erasmus Placement 2021-2022

Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση της Επιτροπής Erasmus για τους φοιτητές του τμήματος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον παρακάτω συνδέσμο την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00μμ

Σύνδεσμός webex: https://pedis.webex.com/pedis/j.php?MTID=mbcf1b9912d6b568b34e13e8bd480812d