Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2021 έως 15/3/2021 (Τρίτη, 16/3/2021) αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οφείλουν να ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά τη Δευτέρα, 15/3/2021, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός προθεσμιών που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει Δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο φοιτητής οφείλει να δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τόσο τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου του όσο και τα οφειλόμενα από προηγούμενα έτη μαθήματα του αντίστοιχου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για το τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών 2020-21. Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2013-14 και ύστερα με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει έως και το 2020-21, είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2013-14 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Αριθμός μαθημάτων που δηλώνονται ανά εξάμηνο:

 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Β εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Δ εξάμηνο, δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή:
  –  Για να δηλωθεί το μάθημα Δ εξαμήνου «Διεθνής Πολιτική Οικονομία», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο ΣΤ εξάμηνο, δηλώνουν 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) και 3 από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο μαθήματα «ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου σπουδών τους.
  Προσοχή:
  –  Για να δηλωθεί το μάθημα ΣΤ εξαμήνου «Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Συγκριτική Πολιτική».
  –  Για να δηλωθεί το μάθημα ΣΤ εξαμήνου «Μακροοικονομική Πολιτική», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Εισαγωγή στην οικονομική Επιστήμη».
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο Η εξάμηνο, δηλώνουν 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) και 3 από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο μαθήματα «ελεύθερης επιλογής» (ΕΕ) και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ και ΣΤ εξαμήνου σπουδών τους (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής).
  Προσοχή:
  – Για να δηλωθεί το μάθημα H εξαμήνου «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», θα πρέπει ο φοιτητής προηγουμένως να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται στο 5ο ή μεγαλύτερο έτος):
  Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ), κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (ΕΚ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).-
  – Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο ή 7ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).
  – Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο, 9ο ή 10ο έτος σπουδών, δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου (υποχρεωτικά (Υ), υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ), μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής άλλης κατεύθυνσης (ΥΕ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)).
  – Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 11ο έτος σπουδών ή μεγαλύτερο, δηλώνουν τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου (Υ) και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής (Ε) εαρινού εξαμήνου.

Σημαντικές σημειώσεις:

– Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.

– Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, υπάρχει περιοριστικός αριθμός φοιτητών για το μάθημα «Λογοτεχνία Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» (μέχρι 40 φοιτητές).
Διευκρινίσεις παρέχονται στο eclass του μαθήματος.

– Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στις 4/2/2021 το μάθημα «Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά» θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο (Η).

– Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στις 4/2/2021 το μάθημα «Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις» δεν θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο και θα γίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο μόνο για όσους το οφείλουν.