Διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας στις 31-5-2021

Τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας των υποψήφιων πτυχιούχων του προπτυχιακού προγράμματος, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος ΠΕΔιΣ.

Λεπτομέρειες για την ώρα και τις οδηγίες της διαδικτυακής ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας σύμφωνα την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email έως την Τετάρτη, 21/04/2021, τα εξής:

 1. συμπληρωμένη την Αίτηση Λήψης Πτυχίου (διατίθεται εδώ)
 2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 3. συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διατίθεται εδώ)
 4. Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στα αντίστοιχα email, ως εξής:

 • pedis@uop.gr (για προπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες)
 • pms-pedis@uop.gr (για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»)
 • pms-med@uop.gr (για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»)
 • pms-ppsa@uop.gr (για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»)
 • ddpms@uop.gr  (για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»)

Β. Επιπλέον, να καταθέσουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, έως και την Παρασκευή, 23/4/2021, τα εξής:

 1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο* (Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/)
 2. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εάν έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Γ. Να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου  https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el.
Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 96126).

Το πτυχίο και τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν, θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά το πέρας της διαδικτυακής ορκωμοσίας της 31ης  Μαΐου 2021 με τον τρόπο που θα έχουν επιλέξει οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση ορκωμοσίας τους. Θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία.

*Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.