Βοηθοί ερευνητές 2021- Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Visualising, Analysing and Learning about EU Studies” επιθυμεί να απασχολήσει, σε εθελοντική βάση, έως τέσσερις (4) φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως δόκιμους βοηθούς ερευνητές (research assistants) για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κείμενο της πρόσκλησης.