Προσωρινή διακοπή του e-secretary

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 έως την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δεν θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως eclass, θα λειτουργούν κανονικά.

Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου