Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Γεωργίου Φαράντου

Τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 11:30, θα πραγματοποιηθεί η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Γεωργίου Φαράντου, ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Η επίδραση της αλλαγής πολιτικής στην αποδοτικότητα στην οικονομική κρίση: Πολιτικές υγείας και αποδοτικότητα μονάδων υγείας».

Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.