Συμπληρωματική ανακοίνωση του ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Erasmus+


Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η Συμπληρωματική Ανακοίνωση τoυ ΙΚΥ/ Eθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για όλους τους τομείς και ειδικότερα για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2021 καθώς και Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 1 στο Erasmus+.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον τομέα, είναι η 11η Μαϊου 2021 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού (ΚΑ131) & τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ομίλου Κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΚΑ130) και η 20η  Μαϊου 2021 για τη δράση των Συμπράξεων Συνεργασίας (ΚΑ220).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι αιτήσεις είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο  https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus  (συνδεθείτε μέσω του EU-Login).

Στο πλαίσιο περαιτέρω ενημέρωσης των φορέων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, το ΙΚΥ/ΕΜΣ Erasmus+ διοργανώνει διαδικτυακές εκδηλώσεις που αφορούν τον τομέα, ως εξής:

KA1-Toμέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 10:00-12:00
ΚΑ2-για όλους τους Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 10:00-13:00

Oι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στο κανάλι του ΙΚΥ στο YOUTUBE. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις ενημέρωσης, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/c/LLPIKYErasmus

Τυχόν ερωτήσεις/απορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, παρακαλούμε να υποβληθούν έως την Πέμπτη 22/04/2021 για τη δράση ΚΑ1 και έως την Πέμπτη 06/05/2021 για τη δράση ΚΑ2 μέσω google form στους παρακάτω συνδέσμους, ως εξής:

Ερωτήσεις για τη Βασική Δράση ΚΑ1 του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SFDC0_w1i48fMyLcPXGeXKEhdq8cBM56nv5QPg22NYs/edit?usp=sharing

Ερωτήσεις για τη Βασική Δράση ΚΑ2 για όλους τους τομείς:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HP-O7_8jypg6C5QV1qJV7hMp968SEipo6JWCITfrT0U/edit?usp=sharing

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αναλυτικά τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2021 .