Παρατείνεται η διακοπή λειτουργίας του e-secretary

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά  με τη διακοπή του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών και του συστήματος ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, δεν θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως eclass, θα λειτουργούν κανονικά.

Διεύθυνση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου