Τροποποίηση λειτουργίας της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Παραρτημάτων της

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/27.04.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ΒΙΚΕΠ και τα Παραρτήματά της θα επαναλειτουργήσουν από 13/05/2021 υπό το καθεστώς των προγραμματισμένων ραντεβού για τη διακίνηση του έντυπου υλικού των συλλογών.

Εξυπηρέτηση κοινού

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου (2741040041) ή με e-mail (lib.pedis@uop.gr).

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στο χώρο του αναγνωστηρίου και η χρήση του, παρά μόνο η επίσκεψή των χρηστών ως το χώρο εισόδου για το δανεισμό ή την επιστροφή υλικού κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Δανεισμός

Ο δανεισμός πραγματοποιείται με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι χρήστες θα προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη μόνο όταν λάβουν απαντητικό μήνυμα ότι το υλικό είναι έτοιμο προς παράδοση και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το προσωρινό ωράριο λειτουργίας, ώστε να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις και συνωστισμός.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.

Επιστροφές

Οι επιστροφές υλικού θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το κόστος.

Το υλικό που επιστρέφεται θα είναι διαθέσιμο για νέο δανεισμό μετά την πάροδο του ενδεδειγμένου χρόνου απομόνωσης.

Ένδειξη για τη διαθεσιμότητά του θα εμφανίζεται στον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ.

 Διαδανεισμός

Διαδανεισμός υλικού από άλλες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες θα πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά από τις συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες και με τους κανόνες/όρους που αυτές θα υποδείξουν.

Εγγραφή νέων μελών

Η εγγραφή νέων μελών πραγματοποιείται κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και αποστολής της στο Παράρτημα της ΒΙΚΕΠ από το οποίο εξυπηρετείται το ενδιαφερόμενο μέλος.

Σεμινάρια χρήσης υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Τα σεμινάρια χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένα μόνο διαδικτυακά.

Επιστροφές συγγραμμάτων «Ευδόξου»

Οι επιστροφές των συγγραμμάτων που παρέλαβαν οι φοιτητές παρατύπως από την υπηρεσία «Εύδοξος» και δεν τα δικαιούνται, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail με τα απαιτούμενα στοιχεία φοιτητή (Ονοματεπώνυμο, Αριθ. Μητρώου, Τμήμα κλπ.) Η διαδικασία παραλαβής συγγραμμάτων, για όσα Παραρτήματα της ΒΙΚΕΠ λειτουργούν ως σημεία διανομής, πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην ενότητα Δανεισμός.

Κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών

Η κατάθεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με σύνδεση στον «Αμητός» και χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού. Σε ότι αφορά στα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή e-mail) με την αντίστοιχη Γραμματεία και το Παράρτημα της ΒΙΚΕΠ του Τμήματος όπου υπάγεται ο φοιτητής.

 Χορήγηση Βεβαιώσεων

Η χορήγηση βεβαιώσεων για τη λήψη πτυχίου θα εξακολουθήσει να ρυθμίζεται υπηρεσιακά σε επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με τη Γραμματεία του Τμήματός του.

Εξ αποστάσεως υπηρεσίες

Όπως και κατά την περίοδο πλήρους αναστολής της λειτουργίας για το κοινό θα παραμείνει ενεργή η εξ αποστάσεως πρόσβαση  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη μέσω της υπηρεσίας UOP VPN και της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης AAI μέσω του Shibboleth (Οδηγός ψηφιακής πρόσβασης μέσω Shibboleth).

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προσφέρουν πρόσβαση σε:

(https://www.heal-link.gr/)

_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα περιοδικά

_ Ηλεκτρονικά ξενόγλωσσα βιβλία

_ Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

(https://www.kallipos.gr/el/)

_ Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα μέσω της υπηρεσίας Κάλλιπος

Οι παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΒΙΚΕΠ καθώς επίσης και οδηγοί προς διευκόλυνση των μελών (http://library.uop.gr/2015-11-20-12-33-01).

Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού αποκλειστικά για την κυκλοφορία του υλικού (δανεισμός και επιστροφές).

Ωράριο προσέλευσης κοινού: 9:00  – 15:00

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τη  Βιβλιοθήκη γίνεται τηλεφωνικά (2741040041) ή με e-mail (lib.pedis@uop.gr ).

 

Από τη Βιβλιοθήκη