Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου (Erasmus), Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον «Όμιλο Πρακτικής Άσκησης», με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus http://erasmus.uop.gr/  και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 7 Ιουνίου 2021.