Ενημέρωση για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην 149η/24-5-2021 συνεδρίασή της, η εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2020-21 θα διενεργηθεί με τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.