ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 2021-22 για το τμήμα Πειραιά

Με την υποστήριξη της

 

Το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» ανακοινώνει παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το τμήμα του Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 έως τις 21/6/2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το τμήμα Κομοτηνής είναι η 9/7/2021

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021-22 είναι διαθέσιμες στο site του ΔΔΠΜΣ http://tpaa.pedis.uop.gr/.