Διαδικτυακή εκδήλωση «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Προοπτικές και προκλήσεις»


Με αφορμή την πρωτοβουλία για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: προοπτικές και προκλήσεις».

Οι κεντρικοί ομιλητές κα Κλημεντίνη Διακομανώλη, Στέλεχος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και ο Δρ. Χάρης Κούντουρος, Αναπληρωτής του Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ανέπτυξαν με κριτική προσέγγιση θέματα που αφορούσαν το βάθος της διαδικασίας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε επιμέρους πεδία δημόσιων πολιτικών, το ρόλο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και την πορεία της Ελλάδας στην ΕΕ.

Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος έδωσε την ευκαιρία για περαιτέρω γόνιμη συζήτηση. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Γιώργος Οικονόμου, διδάσκων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.