Πρόγραμμα Δια-βίου Μάθησης ♦ Η Αυτοδιοίκηση 2014-2019: Η νέα προοπτική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περιγραφή

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην θεσμική οργάνωση, το πολιτικό πλαίσιο και τις σύγχρονες πολιτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια από διακεκριμένους επιστήμονες, καθώς και από στελέχη με υψηλή διοικητική εμπειρία στα θέματα αυτά.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε πολιτικά και διοικητικά στελέχη των OργανισμώνTοπικήςAυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Περιφερειών που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, καθώς και σε όσους διαθέτουν επαγγελματικό και πολιτικό ενδιαφέρον για την οργάνωση και λειτουργία των θεσμών αυτών (π.χ. δημοσιογράφοι, φοιτητές, υποψήφιοι για τις επόμενες εκλογές της αυτοδιοίκησης, στελέχη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών). Το Τμήμα θα χορηγήσει βεβαίωση συμμετοχής στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα.

Στόχοι

Στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με το θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και τους βασικούς άξονες πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, την εξοικείωση με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, την κατανόηση του πολιτικού περιβάλλοντος, τη γνώση των πολιτικών για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την παρακολούθηση των τάσεων του εκλογικού σώματος και την ανάλυση των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων.

Θεματικές Ενότητες

  • Το Πολιτικό Πλαίσιο: 4 ώρες
  • Η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: 4 ώρες
  • Εκλογές, Πολιτική Επικοινωνία και social media: 4 ώρες
  • Τάσεις του Εκλογικού Σώματος και Δημοσκοπήσεις: 4 ώρες

Περισσότερες Πληροφορίες

Διάρκεια και τόπος διεξαγωγής

Διάρκεια: 16 ώρες διδασκαλίας
Ώρες διεξαγωγής: 9πμ-1μμ
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Απριλίου, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Απριλίου
Τοποθεσία: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Κόρινθος

Κόστος Συμμετοχής

170 ευρώ (120 ευρώ για φοιτητές).

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

Υπόψη κ. Ε. Μαρκούτση
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου
Κόρινθος 201 00
Τηλ.  27410 400400

Επιστημονικός συντονισμός

Μάνος Γ. Παπάζογλου, Λέκτορας Πολιτικών Συστημάτων
email: epapaz@uop.gr

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ►σε μορφή PDF

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Πληροφορίες Συμμετοχής