Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2020-2021

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μετά την έγκρισή τους από την 152η/22-6-2021 Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α)  Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:

Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 256376035 17 16,5 15 48,5 3ο εξάμηνο
2 88575 16 10 19 45 3ο εξάμηνο
3 ΑΗ 552925 15 11 18 44 3ο εξάμηνο
4 ΑΜ 775879 14 11 18,5 43,5 3ο εξάμηνο
5 AΤ 0864752 15,5 10,5 17 43 3ο εξάμηνο
6 Ν 548100 17 10,5 14 41,5 3ο εξάμηνο
7 ΑΒ 794725 12,5 10 18 40,5 3ο εξάμηνο
8 ΑΖ 066411 13,5 11,5 15,5 40,5 3ο εξάμηνο
9 ΑΖ 613162 11 10 17 38 3ο εξάμηνο
10 ΑΟ 072264 13 10 15 38 3ο εξάμηνο
11 84567 10,5 10 17 37,5 3ο εξάμηνο
12 266832034 14 10,5 11,5 36 3ο εξάμηνο
13 291973029 10 11 10 31 3ο εξάμηνο

Β) Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3:

Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΑ 490901 8,5 12 14,5 35 1ο εξάμηνο
2 ΑΒ 498379 9 12,5 11,5 33 1ο εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Εξάμηνο εισαγωγής
1 256376035 17 16,5 15 48,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 1 3ο εξαμηνο
2 88575 16 10 19 45 EΠΙΤΥΧΩΝ 2 3ο εξαμηνο
3 ΑΗ 552925 15 11 18 44 EΠΙΤΥΧΩΝ 3 3ο εξαμηνο
4 ΑΜ 775879 14 11 18,5 43,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 4 3ο εξαμηνο
5 AΤ 0864752 15,5 10,5 17 43 EΠΙΤΥΧΩΝ 5 3ο εξαμηνο
6 Ν 548100 17 10,5 14 41,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 6 3ο εξαμηνο
7 ΑΒ 794725 12,5 10 18 40,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 7 3ο εξαμηνο
8 ΑΖ 066411 13,5 11,5 15,5 40,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 8 3ο εξαμηνο
9 ΑΖ 613162 11 10 17 38 EΠΙΤΥΧΩΝ 9 3ο εξαμηνο
10 ΑΟ 072264 13 10 15 38 EΠΙΤΥΧΩΝ 10 3ο εξαμηνο
11 84567 10,5 10 17 37,5 EΠΙΤΥΧΩΝ 11 3ο εξαμηνο
12 266832034 14 10,5 11,5 36 EΠΙΤΥΧΩΝ 12 3ο εξαμηνο
13 ΑΑ 490901 8,5 12 14,5 35 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 13 1ο εξαμηνο
14 ΑΒ 498379 9 12,5 11,5 33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 14 1ο εξαμηνο
15 291973029 10 11 10 31 EΠΙΤΥΧΩΝ 15 3ο εξαμηνο
16 ΑΕ 377748 8 10 11 29 AΠΟΤΥΧΩΝ    
17 267142023 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
18 ΑΙ 206266 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
19 ΑΜ732721 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
20 273521024 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
21 ΑΖ 533477 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
22 ΑΕ 744231 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
23 Χ 895873 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
24 ΑΕ 255853 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
25 275200016 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
26 ΑΝ 059214 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
27 81408 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
28 ΑΟ 311513 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
29 AP2915952 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
30 ΑΜ 235379 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
31 ΑΕ 947014 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
32 ΑΚ 715450 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
33 ΑΜ 334536 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        
34 ΑΕ 782091 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.        

Η κατάταξη των επιτυχόντων γίνεται στο α’ ή  γ’ εξάμηνο με εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22,  σύμφωνα με τον πινάκα επιτυχόντων. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2021 σε ημερομηνίες και με δικαιολογητικά που θα ανακοινωθούν αργότερα.