Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77188/Ζ1/29-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2020-2021 θα τα βρείτε στη σχετική εγκύκλιο.

Από τη Γραμματεία
Τμήματος ΠΕΔιΣ
06/07/2021