Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στη Κοσμητεία και μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

  • Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.
  • Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους στις θέσεις του εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.
  • Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.
  • Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους ως εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.