ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021-22 για περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων

Με την υποστήριξη της

 

 

Το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για τα τμήματα του Πειραιά και της Κομοτηνής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για το τμήμα Πειραιά και για το τμήμα Κομοτηνής είναι η 15/9/2021.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site του ΔΔΠΜΣ http://tpaa.pedis.uop.gr/.