Υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών πυρόπληκτων φοιτητών για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, (ΦΕΚ. 143/13-08-21)  όπως υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση πυροπλήκτου από την οικεία Δημοτική Αρχή στην εφαρμογή https://sitisi.uop.gr.  Σε περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη αξιολογηθεί και δεν μπορείτε να ανεβάσετε τη σχετική βεβαίωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο 27520 96126 και στο 27210 45345.

Διευκρινίζεται ότι: για πληγέντες φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών, πέραν της εν λόγω βεβαίωσης.

Από το Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας