Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης, 7η Περίοδος: Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Τα αποτελέσματα της επιλογής ασκουμένων για την 7η περίοδο Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014) έχουνα ανακοινωθεί. Δείτε στην σελίδα της Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτική Άσκηση

ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικο Ταμείο - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωαπϊκής Ένωσης