Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2021-2022 (τελ. ενημ. 2-3-22)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος αποφάσισε για το Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2021-2022 τα εξής:

Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων 2021-22 στα εξάμηνα σπουδών και στις περιόδους διδασκαλίας (Χειμ-Εαρ) καθώς και η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) αποτυπώνεται στο πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2021-22.

Οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

1. Τα μαθήματα που αλλάζουν χαρακτηρισμό για τους εισακτέους 2019-20 είναι:

 • «Θρησκεία και Πολιτική»: από μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ, εαρ) γίνεται μάθημα «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ, ΠΕ, ΣΤ’ εξ)
 • «Ελληνοτουρκικές Σχέσεις»: από μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ, εαρ) γίνεται μάθημα «Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ, ΔΣ, ΣΤ’ εξ)

Για τους εισακτέους έως το 2018-19 τα μαθήματα αυτά προσφέρονται ως ελεύθερης επιλογής (ΕΕ).

 1. Τα μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά το 2021-22 αλλά θα γίνουν εξετάσεις για όσους τα οφείλουν είναι:

Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου και επαναληπτική Σεπτεμβρίου :

 • «Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923» (ΕΚ, ΔΣ, Ε’ εξ)
 • «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση» (ΕΕ, χειμ)
 • «Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις» (ΕΕ, χειμ)

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου και επαναληπτική Σεπτεμβρίου :

 • «Ψυχολογία των Επαναστάσεων» (ΕΚ, ΠΕ, Η’ εξ)
 • «Ελληνική Οικονομία» (ΕΚ, ΠΕ, Η’ εξ)
 • «Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ» (ΕΚ, ΔΣ, Η’ εξ)
 • «Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής» (ΕΕ, εαρ)
 • «Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας» (ΕΕ, εαρ)
 • «Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» (ΕΚ, ΠΕ, ΣΤ’ εξ)
 • «Διαχείριση Κινδύνων» (ΕΕ, εαρ)
 • «Αμερικανική Πολιτική» (ΕΚ, ΔΣ, ΣΤ’ εξ)
 • «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, 1815-1914» (ΕΕ, εαρ)

3. Μετονομασίες μαθημάτων

 • Το μάθημα «Παγκόσμιες Διασπορές» μετονομάζεται σε «Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές»

4. Καταργήσεις μαθημάτων:

Για τα ακόλουθα μαθήματα διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2021-22 (Φεβρ και Σεπτ) μόνο για όσους τα οφείλουν :

 • «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση»
 • «Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 • «Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς»
 • «Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια»

Για τα ακόλουθα μαθήματα διενεργούνται εξετάσεις για τελευταία φορά το 2021-22 (Ιουν και Σεπτ) μόνο για όσους τα οφείλουν:

 • «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης»
 • «Νέα οικονομία και προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον»
 • «Οικονομική θεωρία και Ανάπτυξη»
 • «Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες»
 • «Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα»
 • «Πολιτική και Νεωτερικότητα: H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του διαδικτύου»
 • «Βία και Πολιτική»

Σε περίπτωση μη προβιβάσιμου βαθμού έως τον Σεπτέμβριο 2022, τα ανωτέρω μαθήματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί πριν από τις δηλώσεις χειμερινού εξαμήνου 2022-23.

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.

Οι ανωτέρω αλλαγές ισχουν από το τρέχον εξάμηνο και ύστερα, για κάθε έτος.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα έξι ζεύγη μαθημάτων, εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο:

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 2. Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 3. Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Μακροοικονομική Πολιτική
 5. Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 6. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.