Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμ. εξ. 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 11/10/2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στη σελίδα Σπουδές→Ωρολόγιο-Εξεταστικές-Αναπληρώσεις.

Η διδασκαλία του μαθήματος “Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες” του 1ου έτους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 18/10/21.

Ενδεχόμενες μόνιμες αλλαγές στο πρόγραμμα γίνονται απευθείας στο αναρτημένο πρόγραμμα, γι’ αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης του προγράμματος.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 119847ΓΔ (ΦΕΚ 4406/24-9-21) και θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών και ελέγχου των απαραίτητων πιστοποιητικών.