Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακ. Έτους 2013-2014

Με την έγκριση της 44ης/24-3-2014 Γ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων τους Ακαδ. Έτους 2013-2014.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης και τον κατάλογο με τους επιτυχόντες (► σε μορφή PDF◄)

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 27-3-2014 έως και τις 11-4-2014, κατά τις ώρες 10:00 – 12:00.

Δικαιολογητικά Εγγραφής Επιτυχόντων

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (επικυρωμένο)
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αίτηση χορήγησης λογαριασμού πρόσβασης στους πόρους και τις υπηρεσίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

Η εγγραφή των φοιτητών πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.