Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 13/10/2021 έως 27/10/2021 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. (Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οφείλουν να τα ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail pedislab@uop.gr. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Τετάρτη, 27/10/2021, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της Συνέλευσης για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους).

Στη δήλωση κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών). Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, σε κάθε εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν κατά μέγιστο εννέα (9) μαθήματα. Το όριο ισχύει και για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων. Τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 9 μαθημάτων.

Για την εμφάνιση των μαθημάτων ΕΚ προς επιλογή, οι φοιτητές του Ε’ εξαμήνου θα πρέπει αρχικά να επιλέξουν κατεύθυνση.

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών, την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2021-22. Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2014-15 είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2014-15 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Διπλή Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2021-22 για τους επί πτυχίω (5ο έτος και πάνω).

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα διενεργείται διπλή εξεταστική για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία είναι ίση με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους στα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Οι επί πτυχίω φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της διπλής εξεταστικής στη δήλωση της τρέχουσας περιόδου από 13 έως 27/10/2021. Ο μέγιστος αριθμός δήλωσης 9 μαθημάτων αφορά το σύνολο των μαθημάτων (χειμ και εαρ).