Δυνατότητα για πρακτική άσκηση Erasmus+

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον «Όμιλο Πρακτικής Άσκησης», με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Ιδρύματος (Ανακοινώσεις Γραφείου Erasmus) και του Προγράμματος Erasmus http://erasmus.uop.gr/  και θα σταλεί αυτοματοποιημένο μήνυμα στους φοιτητές μέσω της Υπηρεσίας Helpdesk.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 12 Νοεμβρίου 2021.