Λειτουργία Βιβλιοθήκης


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

Θα  θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι το Παράρτημα Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, προχωράει στο άνοιγμα του αναγνωστηρίου με προκαθορισμένο αριθμό χρηστών και προγραμματισμένα ραντεβού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Ωράριο λειτουργίας

Ζώνες λειτουργίας αναγνωστηρίου

Αριθμός ατόμων ανά ζώνη λειτουργίας

Δευτέρα, 09:00 – 15:00

1η 09:00-11:30
2η 12:30-15:00

5

Τρίτη – Παρασκευή, 09:00-20:00

1η 09:00-11:00
 2η 12:00-14:00
3η 15:00-17:00
4η 18:00-20:00

5

Οι λοιπές λειτουργίες και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται με τους κανόνες που έχουν εγκριθεί και εφαρμόζονται κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επισημαίνεται ότι, οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής και να ακολουθούν τις συστάσεις του προσωπικού. Επίσης, οφείλουν να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση πρόσφατου rapid test.

Προς διευκόλυνσή σας, ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των κανόνων λειτουργίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ

        ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη Ναι 
 • Με προγραμματισμένα ραντεβού
 • Με επίδειξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών:
  Εμβολιασμού ή Νόσησης ή Rapid test ή PCR, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Εξυπηρέτηση κοινού Ναι
 • Τηλεφωνικά ή e-mail
 • Με προγραμματισμένα ραντεβού
Επιτόπια χρήση -Αναγνωστήρια Ναι
 • Με προγραμματισμένα ραντεβού τηλεφωνικά ή e-mail
 • Πρόσβαση και χρήση υλικού κατόπιν σχετικού αιτήματος
 • Μέρος του αναγνωστηρίου διαθέσιμο, με συγκεκριμένα αριθμό   ατόμων και τήρηση αποστάσεων.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση καθισμάτων
 • Παραμονή έως 2,5 ώρες
Βιβλιοστάσια Όχι
 • Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η μετακίνηση των αναγνωστών στο χώρο και η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια
Χρήση Κοινόχρηστων υπο­λο­γιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Όχι
 • Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται
 • Επιτρέπεται η χρήση προσωπικών υπολογιστών (Laptop, Tablet) και κινητών τηλεφώνων σε αθόρυβη λειτουργία.
Δανεισμός Ναι
 • Με e-mail αποστολή σχετικού αιτήματος
 • Ειδοποίηση με e-mail για την παραλαβή από το Γραφείο Δα­νει­σμού.
Επιστροφές Ναι
 • Κατόπιν ραντεβού ή με ταχυμεταφορική.
 • Τα τεκμήρια που επιστρέφονται μπαίνουν σε καραντίνα 3 ημερών (72 ώρες)
Ανανεώσεις – κρα­τή­σεις  Ναι
 • Κατόπιν τηλεφωνικής ή μέσω e-mail επικοινωνίας με το Γραφείο Δα­νεισμού
Διαδανεισμός Ναι
 • Κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος και παραλαβή με προγραμματισμένο ραντεβού.    
Επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου Ναι
 • Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή e-mail στο αρμόδιο Παράρτημα της ΒΙΚΕΠ.
 • Η διαδικασία παραλαβής των συγγραμμάτων πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην ενότητα Δανεισμός
Εγγραφή νέων μελών Ναι
 • Με e-mail αποστολή σχετικού αιτήματος και αντιγράφου της ακαδημαϊκής ταυτότητας (και τις όψεις)
Κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών Ναι
 • Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΑΜΗΤΟΣ
 • Κατάθεση αντιτύπου σε CD και έντυπο (όπου απαιτείται) κατόπιν ραντεβού.
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση Γραμματειών από Γραφείο Δανει­σμού.
Χορήγηση Βεβαιώσεων Ναι
 • Ρυθμίζεται υπηρεσιακά με επικοιννία του ενδιαφερόμενου με τη Γραμματεία του Τμήματός του
Ηλεκτρονικές πηγές Ναι
 • Εξ αποστάσεως με χρήση της υπηρεσίας UOP VPN ή με SSO (ιδρυματικό λογαριασμό).
Εκτυπωτική Μονάδα Ναι
 • Με προγραμματισμένα ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή e-mail
Απορίες, ερωτήσεις κλπ. Ναι
 • Τηλεφω­νικά ή με e-mail.
Ομαδικές επισκέψεις, εκδηλώσεις δια ζώσης σε χώρους της ΒΙΚΕΠ Όχι
 • Δεν επιτρέπονται επισκέψεις και εκδηλώσεις με φυσική παρουσία. Μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, εφόσον είναι δυνατόν.

Κόρινθος 04-11-2021
Από  τη Βιβλιοθήκη ΠΕΔΙΣ

Τηλ. 27410-40041
Email: lib.pedis@uop.gr