Δελτίο Τύπου :: Ολοκλήρωση έργου «Εργαστήρι Πολιτικής – ΙΙΙ»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η τρίτη φάση του προγράμματος «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΙΙ – ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Δήμους, της Σπάρτης, της Τρίπολης, της Ελευσίνας και της Επιδαύρου. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Πολιτικής ΙΙΙ, οι ομάδες εργασίας που είχαν δημιουργηθεί στους Δήμους κατά την διάρκεια των προηγούμενων δύο φάσεων του προγράμματος, με νέους, εκπροσώπους φορέων των Δήμων και αιρετούς και διοικητικούς του Δήμου, υλοποίησαν δράσεις σχεδιασμένες με βάση τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες των νέων, των φορέων τους και των Δήμων.

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενδυναμωθούν οι νέοι ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο και να μπορούν να αναλαμβάνουν/συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τις κοινότητές τους και την καθημερινότητά τους.

Οι επί μέρους στόχοι ήταν:

  1. Να ενισχυθούν οι ικανότητες και δεξιότητες των νέων που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο μέσα στις κοινότητές τους και να ακουστεί η φωνή τους.
  2. Να ενδυναμωθούν οι τοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν οι νέοι προκειμένου να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικές δράσεις οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  3. Να υποστηριχθούν οι νέοι για να γίνουν γέφυρα μεταξύ της ΚτΠ και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  4. Να προωθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς στο πρόγραμμα συμμετείχαν και εταίροι από την γειτονική χώρα.

Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης είχαν αναλάβει μέλη της Ερευνητικής Ομάδας «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://politech.uop.gr/ergastiri-iii