Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-22

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΙΣ). Εφόσον η/ο διδάσκων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί μία υποψηφιότητα, αποτελεί η επικοινωνία και συμφωνία της/του ενδιαφερόμενου με την/τον εν δυνάμει επιβλέποντα επί του θέματος και της πρότασης που υποβάλλει. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

►Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος
Διδάσκων/ουσα Γνωστικά πεδία
Βανδώρος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Δημοκρατία και Εξτρεμισμός
 • Δημοκρατία και Λαϊκισμός
 • Διαβουλευτική Δημοκρατία
Κονιόρδος, Σωκράτης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Κοινωνικά ζητήματα/προβλήματα/διακρίσεις
 • Μετανάστευση από την Ελλάδα
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία  (κοινωνική κατασκευή και μετασχηματισμοί στην εργασία, σχόλη, κληρονομιά, εμπιστοσύνη, αξίες και κατανάλωση).
Πλυμάκης, Σήφης
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Δημόσιες Πολιτικές»
 • Διοικητική μεταρρύθμιση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης
Σκλιάς, Παντελεήμων
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Διεθνής Πολιτική Οικονομία»
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ενεργειακή Ασφάλεια
 • Μοντέλα και Μέθοδοι Μέτρησης Διαχείρισης και Αποτελεσματικότητας Διεθνών Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτικών (περιβάλλον, εκπαίδευση, πράσινη οικονομία, ψηφιακή πολιτική, μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
 • Χρηματοδότηση για Βιώσιμες Διεθνείς Δημόσιες και Ιδιωτικές Πολιτικές
Τσιλιώτης, Χαράλαμπος
Γ
νωστικό Αντικείμενο:
«Συνταγματικό Δίκαιο»
 • Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος και Θεμελιώδη Δικαιώματα)
 • Σχέσεις εθνικού Συνταγματικού Δικαίου με Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο ΕΕ
 • Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (κατά προτίμηση Brexit, Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και την ΕΣΔΑ, Σχέσεις Πολωνίας και Ουγγαρίας με ΕΕ).
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με ανάθεση
Διδάσκων/ουσα       Προτεινόμενοι τίτλοι διδακτορικών διατριβών
Κουτσούκης, Νικήτας-Σπύρος
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
 • «Ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρονικής προσομοίωσης (computer simulation) των Διεθνών Σχέσεων μέσα από την προσέγγιση των σοβαρών παιχνιδιών (serious gaming)»
 • «Το περιβάλλον και η τεχνολογία ως παράγοντες Πολιτικού Κινδύνου»

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από την  Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 έως και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος. Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1,4 & 5»

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος.
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας