Παράταση διανομής συγγραμμάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κόρινθος, 23/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρατείνεται για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, η προθεσμία δήλωσης συγγραμμάτων έως και την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022.

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή η διανομή συγγραμμάτων μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.

– Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

– Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος Π.Ε.Δι.Σ

 

Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ