Υποβολή αιτήσεων ειδικών κατηγοριών, μετεγγραφών, για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2021-2022

Στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων με τις Ανάδοχες Εταιρείες Σίτισης,  σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, των ειδικών κατηγοριών,  μετεγγραφών, νέων υποψήφιων διδακτόρων και υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών παλαιών αιτήσεων για όλα τα έτη σπουδών, ξεκίνησε την Τετάρτη 05-01-2022 και θα λήξει την Τετάρτη 12-01-2022.     

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr  και αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημ. οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Από το Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας