Παροχή σίτισης

Σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιείται η σίτιση από 10-01-2022 εν αναμονή της νέας σύμβασης  με τους αναδόχους. Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία επανέναρξης της σίτισης.

 Από το τμήμα
φοιτητικών θεμάτων