Ημέρες ΠΕΔιΣ για σύνδεση με την κοινωνία

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των σχέσεών του με την τοπική κοινωνία και την αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών που προσφέρει, προχωρά σε μία ακόμα πρωτοβουλία, τη δράση «Ημέρες ΠΕΔιΣ». Η δράση στοχεύει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων μέσα από τη διενέργεια επισκέψεων του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία του Νομού Κορινθίας.

Πρόγραμμα δράσης «Ημέρες ΠΕΔιΣ»

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014: Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου του 3ου και 4ου Γεν. Λυκείου Κορίνθου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πύρρος Παπαδημητρίου

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014: Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου του 1ου και 2ου Γεν. Λυκείου Κορίνθου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήρης Ρούσσος

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014: Ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου του 1ου και 2ου Γεν. Λυκείου Κιάτου (Καθηγητής Παντελής Σκλιάς) και του Γενικού Λυκείου Βέλου (Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Πεσμαζόγλου)

Σκοπός είναι οι «Ημέρες ΠΕΔιΣ» να πραγματοποιηθούν και σε άλλες σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.