Οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική χειμ. εξ. 2021-22

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2293/Ζ1/10.01.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υπ΄ αριθμ. 4714/Ζ1/14.01.2022 διευκρίνιση, λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, όλοι οι φοιτητές:

  1. υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr/), εάν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
  2. κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις πρέπει να επιδεικνύουν έγγραφο ταυτοπροσωπίας και
  • είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού
  • είτε πιστοποιητικό νόσησης στο διάστημα των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών
  • είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
  1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του τμήματος. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Οδηγίες για εξέταση των νοσούντων φοιτητών

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (2293/Ζ1/10.01.2022), φοιτητές που νοσούν με COVID-19 δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι φοιτητές αυτοί, πέραν της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο edupass, πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  1. Να έχουν θετικό rapid ή PCR τεστ μέχρι και 7 μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
  2. Να στείλουν μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα από το φοιτητικό τους email στη Γραμματεία του τμήματος (pedis@go.uop.gr), επισυνάπτοντας το θετικό τεστ και αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τον τίτλο του μαθήματος. Αν απουσιάζουν λόγω νόσησης σε περισσότερα μαθήματα, θα πρέπει να στείλουν ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα.

Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.