Νέα παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 μέσω συστήματος «Εύδοξος»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρατείνεται για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, η προθεσμία παραλαβής των συγγραμμάτων μέχρι την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022.

Από τη Γραμματεία Τμήματος Π.Ε.Δι.Σ